Disclaimer / Copyright

Wetenswaardigheden ..
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Driessche vleesverwerking uitdrukkelijk afgewezen.

Alle informatie op deze site
Driessche vleesverwerking streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Driessche vleesverwerking wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.

Copyright
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Driessche vleesverwerking. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiŽren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Driessche vleesverwerking.